Brunnsborrardagen 2018 (the Drillers Day)

September 21, 2018. Wenngarns Castle (Kulturstallet, bv)

The presentations are now available!

Click on the title below and the presentation will open up.

Program

10.30 am-11.00 am
Titel: Torkan! (in swedish)
Presenter: Göran Risberg – SGU

11.00 am-11.30 am
Titel: Dimensionerande vattenförbrukning av grundvatten samt alternativa vattenkvaliteter (in swedish)
Presenter: Göran Persson – HP Borrningar

11.30 am -12.00 pm
Titel: Vad är standardisering och nyttan med den? (in swedish)
Presenter: Yacine Slamti – SIS – Swedish Standards Institute
Morgan Willis- Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen
Erik Elster – Epiroc
Uppdatering av pågående standardiseringsarbeten som påverkar vår bransch.

12.00 pm-1.00 pm           LUNCH

1.00 pm-1.30 pm
Titel: ”Norske fagarbeider boreriggoperatør/”brunnsborrare”, – statens ansvar!
(The skilled well drillers/recruitment, – a governmental responsility)
Presenter: Einar Østhassel-MEF

1.30 pm-2.00 pm
Titel: P-märkta kollektorer (in swedish)
Presenter: Marcus Tillman – RISE
Genomgång av processen och innebörden av P-märkta kollektorer.

2.00 pm-2.30 pm
Titel: Högtemperaturlager i Helsingborg (in swedish)
Presenter: Clas Regander – Sweco Environment AB
Säsongslagring av överskottsvärme vid Filborna kraftvärmeverk. Ett teknikutvecklingsprojekt delvis finansierat av Energimyndigheten.

2.30 pm-3.00 pm
Titel: Grouting and practical experiences (in english)
Presenter: Dom Durban – D and R Drilling, Inc & Durban Geothermal, Inc
Not all boreholes are the same, not all boreholes hold water and, not all aquifers are inter mixed. This presentation is a short discussion on the materials and methods available to ensure heat transfer and envionmental protection for all borehole scenarios.

4 pm   AFTER WORK

If you are interested in a specific swedish topic or presentation and would like it in english, please let us know.